Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı – 9

By | 3 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati-9– (Bir kimsenin sahip olduğu) koyunların hepsi hastalıklı ise (bunlardan birini zekât olarak verebilir. Zekât olarak vermek üzere) sağlıklı koyunu bulmakla mükellef değildir. Bu Malikî dışındaki mezheplere göredir. Malikî’de sağlıklı olandan başkası zekât olarak kabul edilmez. Küçük (kuzu ve oğlak gibi) hayvanlar için küçük zekât olarak verilebilir. Malik’e göre (küçükler için de olsa) büyükten başkası kabul edilmez.
– Büyükbaş hayvanların hepsi) dişi veya erkekli dişili olurlarsa zekât olarak ancak dişi cinsten vermek gerekir. Şu kadar ki aşağıdaki durumlarda erkek de zekât olarak verilebilir.

a – Yirmi beş devede bir yaşını doldurmuş erkek deve,

b – Otuz sığırda bir yaşını doldurmuş bir erkek buzağı verilebilir. Bu Hanefî dışındaki mezheplerdedir. Hanefî’de ise koyuncı her durumda erkek cinsi zekât olarak yeterlidir.

– (Bir kimsenin sahip olduğu kırk koyundan) yirmisi bir şehirde, yirmisi de bir başka yerde bulunuyorsa Hanbelî dışındaki mezheplere göre bir adet zekât vermek vacip olur. Hanbelî’de ise şehirler birbirinden uzak yerlerde ise bir şey gerekmez.