Tag Archives: her türlü sıkıntının uzaklaşması için okunacak ayet

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua Arapça Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua  okunuşu: “La ilahe illallahü’l-azimü’l-halim. La ilahe illallahü Rabbü’l-arşi’l -azim. La ilahe illallahu Rabbü’s- semavati ve Rabbü’l-ardi ve Rabbü’l-arşi’l-kerim.” Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua anlamı: “Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan […]

Sıkıntının Uzaklaşması İçin Okunacak Ayet

Sıkıntının Uzaklaşması İçin Okunacak Ayet Arapçası Sıkıntının Uzaklaşması İçin Okunacak Ayet ‘ in Okunuşu: “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve ilahüküm ilahün vahid. La ilahe illa hüve’r-Rahmanü’r- Rahim. İnne fi halkı’s-semavati ve’l-ardı vahtilafi’l-leyli ve’n- nehari ve’l-fülki’lleti tecri fi’l-bahri bimayenfe’u’n-nase ve ma enzelellahü mine’s-semai minmain feahya bihi’l-arda ba’de mevtiha ve besse fihamin külli dabbetin ve tasrifi’r-riyahi ve’s-sahabi’l-müsahhari beyne’s-semai ve’l-ardı le-ayatin […]