Yumuşak Davranmak

By | 17 Kasım 2014

iyi-davranmakPeygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’İn hanimi Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Doğrusu yumuşak davranmak, bir şeyde bulunursa onu süsler. Bir şeyden de alınırsa onu lekeler.”

Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’İn hanimi Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Ey Âişe! Doğrusu Allah, Refîk kullarına karşı çok lütufkardır. Rıfkı sever. Sertliğe karşı vermediği, hatta ondan başkalarına da vermediği şeyleri rıfka verir.”
Cerîr (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Yumuşak davranmaktan mahrum olan kimse, hayırdan da mahrum olur.”
Hadisin Arapça metninde geçen “Rıfk”; arkadaşlarla iyi geçinmek, insanlarla ilişkilerde iyi hareket etmek, yumuşak davranma ve günaha girmemek kaydıyla daima her işte en kolay olanı seçmektir.