Yemeği Tabağın Kenarından Yemek

By | 13 Kasım 2014

az yemekAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre. (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Bereket yemeğin ortasına iner. Dolayısıyla siz de yemeği kenarınım yiyin. Ortasından yemeyin.”
Ömer ibn Ebi Seleme (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in terbiyesi altında olan bir oğlar idim. Yemek yerken elim, tabağın her tarafında dolaşıp dururdu. Rasulullah an aleyhi ve sellem), bana:
– ‘Ey oğul! (Yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim din Allah’ın adını an, sağ elinle ve önünden ye!’ buyurdu.”
(Yemeğe başlarken BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM denilir. Sofrac nanların besmeleyi unutmaları ihtimaline karşı açıktan söylemek de ayrıca t: habdır. Yemeğin başında unutulur da ortasında veya sonunda hatırlanırsa, naııııı dığı zaman söylenmesi de müstehabdır.
Yemeğin sonunda Allah’a hamd etmek yani EL-HAMDULILLAH demek rica müstehabdır.
Şüphesiz ki yediğimiz bunca ni’metleri ihsan eden Allah’ı anarak yemeğe basa* ve sonunda da Allah’a hamd etmek, en medenî bir insanlık şiarıdır. Rasulullah u aleyhi ve sellem)’in merasimsiz, külfetsiz, kısa veciz yemek sofrası dualarından birkaçlardır: