Yaşlı Kimselere Karşı Saygılı Davranmak

By | 13 Kasım 2014

yaşlılarEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah sallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Genç bir kimse, ihtiyar bir kimseye (sırf) yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa Allah da yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi ona takdir eder.”

Ebu Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Doğrusu yaşlı bir Müslümana, Kur’an’ı terk etmeyen ve yasaklarını çiğnemeyen Kur’an hafızlarına ve adaletli devlet başkanma hürmet etmek, Allah’a olan saygıdandır.”