Teşmit Nedir?

By | 18 Kasım 2014

hapşırmakTeşmit: Aksıran kişi “el-Hamdulillah” dediği zaman onu işiten kimsenin “Yerhamukellah” (Allah sana merhamet eylesin) şeklinde hayır dua etmesidir.