Tag Archives: muhammed mustafa sözleri

Muhammed Mustafa s.a.v.)’in Peygamberliği

«Elhamdüllilahil a’lemil aliyyi halekal insâne lehü ve lehül âlem. Yüce alim olan Allah’a hamdolsun ki âlemi yarattı. Alem onundur.» Ey İlâhî sırları öğrenmek isteyen! Sen şöyle bil ki, Hak Teâlâ Hazretleri Peygamberlerin (hepsine selâm olsun) binasına Muhammed (S.A.V.) ile başladı. Sonunu onunla bitirdi. Ve Kitab-ı Mecîd’i O’nun üstüne indirdi. Bütün hükümleri bu Kuran-ı Azîmüşşan’da bildirdi.… Read More »