Tag Archives: miraç kandili nedir

Miraç

«Kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için kulu (Muhammedi) geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren zat-ı kibriyânın şanı yücedir. Her şeyi duyan, her şeyi gören O’dur.» (İsrâ sûresi, âyet: 1) Rivayet ederler ki: Peygamberimiz (S.A.V.) Hazretleri şöyle buyurmuştur: — Bir gece Kâbe-i Şerif hareminde, Hacer-ül Esved veya Hatim yanında, yatıp uyuyordum. Ama gönlüm uyumuyordu.… Read More »