Tag Archives: imam nikahı

Dini Nikaha Neden İmam Nikahı Denilmiştir?

   Nikâh ve evlilik bazı şartlar taşıdığından, bu meseleyi bir bütün olarak âlimler ve din görevlileri bilmektedir. Ve öteden beri nikâh akdini imamlar yapmaktadır. Bunun için nikâhın halk dilindeki adı “imam nikâhı”dır. Nikâh ve talâk, diğer bir ifade ile evlilik ve boşanma dinî bir müessesedir; aynı zamanda ibadetler içinde değerlendirilir. Çünkü kaynağı Kur’ân ve hadistir.… Read More »

Nikahta kızın babasının rızası şart mıdır?

   Nikahta velinin müsaadesini, rızasını almak hem bir İslâmî vecibedir, hem de büyüklere gösterilmesi gereken edep ve terbiyeye daha uygundur. Fakat bazı anlar da olur ki, pek çok bakımdan kızla erkek birbirlerine denk iken, babanın bazı peşin fikirleri öne sürerek engel olması halinde, onun rızasının bağlayıcı olmaması daha isabetli olacaktır. İslâm hukukuna göre nikâhın sahih… Read More »

Dini Nikah

İslami hükümlere göre nikah, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine engel bir durum bulunmayan kadın ile erkeğin (veya vekillerinin) şahitler huzurunda”…seni aldım, sana vardım…nikahladım…zevceliğe kabul ettim…” gibi sözlerle, evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden (icap ve kabulden) ibaret akittir. Şafiî Mezhebinde ise nikahın kadının velisi veya velinin tayin ettiği erkek vekil tarafından akdedilmesi gerekir. Nikahın… Read More »

Düğün Öncesi Nikah Yapılabilir Mi?

Bilindiği gibi İslam’da nikâh; “evlendim”, “kabul ettim”, gibi icap ve kabul ile, yani karşılıklı irade beyanıyla kolayca oluşan bir akittir. Akid oluştuktan sonra da her türlü hukukî sonucu sabit olur. Düğün öncesi nikâha bu açıdan baktığımızda şunları söyleyebiliriz: Önce­likle bu, İslamın ne tavsiye ettiği ne de saf dönemlerinde uyguladığı bir tatbikattır. Böyle bir uygulamaya götüren… Read More »