Tag Archives: ayetel kürsi anlamı ve tefsiri

Ayetü’l-Kürsî’nin İfade Ettiği Mesajlar

Yüce Allah, evvela, koymuş olduğu kanun ve sebeplere sarılıp onlara tâbi olmamızı istiyor. Ancak sebeplere sarılıp da bir neticeye varamadığımızda “O Kayyûm’dur: Yaratmış olduğu kâinat, her an idare ve tasarrufundadır.” beyanıyla bize şunu hatırlatıyor: Bu mülkün yönetimi O’nun elindedir. Kapalı gördüğünüz kapıları O sizin için dilediği an açar; mümkün olmadığını gördüğünüz şeyi sizin için mümkün… Read More »

Allah (c.c.)’ın Kainatla Olan İlişkisi

Birçok ayette, kâinatı kuşatan icraat ve tasarruflarından bizleri haberdar eden Yüce Yaratıcı, Bakara suresi 2/255. ayetinde kâinatla olan ilişkisini, rububiyetine lâyık bir biçimde anlatmaktadır. Bu ayete “Ayetü’l- Kürsî” ismi verilmiştir. Bu ayet Allah’ın hükümranlığının son derece açık ve özet bir anlatımını ifade eder. Bir rivayette, Kur’ân’da en büyük ayetin bu ayet olduğu bildirilir. (Bkz., İbn… Read More »