Surelerin Esrarı ve Fazileti

By | 22 Eylül 2014

enkisadua1- FÂTİHÂ SURESİ : Kim bu sureyi okumaya devam ederse, Cenab-ı Mevlâ onu dünyevi ve uhrevi bütün arzularına nail buyurarak afattan hıfz eder. Her hangi bir hasta için yazılıp, suyu içilirse Allah’ın izniyle şifa bulur.
2- BAKARA SURESİ : Devamlı okuyanı, Hakk Teâla sihir belasından muhafaza eder.
3- ÂL-İ İMRÂN SURESİ : Bu sureyi üç defa okyan, kul borcundan kurtulur ve ummadığı taraftan kendisine bol dünyalık ihsan edilir.
4- NİSÂ SURESİ : Bu sureyi okuyan eşler, her zaman iyi geçinirler.
5- MÂİDE SURESİ : Kırk defa okuyanın rızkı artar.
6- EN’AM SURESİ : Kırkbir defa okuyanın yapılmayan işleri yapılır.
7- A’RAF SURESİ : Devamlı okuyan ahiret azabından emin olur.
8- ENFÂL SURESİ : Yedi defa okuyan zindandan halâs olur.
9- TEVBE SURESİ : Onyedi defa okuyan, ne haceti varsa kabul olur.
10- YUNÛS SURESİ : Kim yirmi bir defa okursa düşmanına Allah fırsat vermeyip, yapacağı kötülüğünü önlemiş olur.
11- HUD SURESİ : Kim üç defa okursa, haceti kabul olur ve denizde boğulmak gibi tehlikelerden emin olur.
12- YUSUF SURESİ : Bu sureyi okuyan kimse hasretine kavuşur. Bütün mahlukatm gözlerine karşı şirin görünür.
13- RÂD SURESİ : Cenâb-ı Hakk, bunu okuyan kimsenin çocuklarını cin ve perinin şerrinden muhafaza eder.
14- İBRÂHİM SURESİ : Kim yedi defa okursa Cenâb-ı Hakk onun düşmanına fırsat vermeyip kendisini galip kılar ve annesini, babasını da ondan memnun eder.
15- HİCR SURESİ : Üç kere okuyan kimsenin kazançlarına Allah bol bereket ihsan eder.
16- NAHL SURESİ : Yüz kere okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.
17- İSRÂ SURESİ : Yedi defa okuyan kimseler, hâsidlerin hasedinden ve gıybetçilerin kötülüklerinden muhafaza olunurlar.
18- KEHF SURESİ : Kim Cuma gecesinde bir defa okursa, öbür Cuma’ya kadar olan sıkıntıları ve dertleri yok olur.
19- MERYEM SURESİ : Kim kırkbir defa okursa Allahâhü Teala ona bolluk ihsan eder.
20- TÂHA SURESİ : Kim yirmibir kere kız çocuğunun üzerine okursa, kısmeti açılır.
21- ENBİYÂ SURESİ : Kim yetmiş defa okursa gizli olan korkulardan emin olur.
22- HACC SURESİ : Kim devamlı okursa kıyamet korkusundan emin olur.
23- MÛ’MINÛN SURESİ : Kim daima okursa Hak Teâla ona tevbe etmeyi nasib kılar.
24- NÛR SURESİ : Kim daima okursa Hakk Teâla onun kalbinde imanı daimi kılar.
25- FURKAN SURESİ : Kim yedi defa okursa Cenâb-ı Hakk onu düşman şerrinden halâs kılar.
26- ŞUÂRÂ SURESİ : Kim yedi defa okursa, Hakk Teâla ona muhabbet ihsan eder.
27- NEML SURESİ : Kim devamlı okursa Hakk Teâla onu bütün şerler- den muhafaza buyurur.