Sara İçin Dualar

By | 18 Kasım 2014

Saralıya Okunacak DuâSahibini yıllarca çok zor durumlara sokan tedavisi de yıllarca süren bir hastalıktır. Tam olarak bu hastalığı atlatan insanlar çok azdır. Atlatmakta faydası olacak  dualar yazıyoruz. Şifa Allah’tandır ve umut hiçbir zaman kesilmemelidir.

1- Sara hastası olan kişi üzerine devamlı surette bu ayet okunursa Allahın izni ile şifaya kavuşur.

Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmatün lil mü’minine ve la yeziidüz zalimiine illa hasara.

2- Kim Şems suresini yazıp içilecek suyun içine bırakıp içerse sara hastalığından mütevellid titreme ve haykırma, bayılma gibi hastalıklardan emin olur.

3- Sarası tutan kişinin kulağına Leyi suresi okunursa Allah’ın izni ile şifa bulur.

4- 124 defa Ya Müıdü ismi şerifini saralı kişi¬nin üzerine okumak şifa bulmasına vesiledir

5- Sara tutan hastaya 3 yada 7 gün ardarda 41 defa Maun suresi okunup, bir bardak suya da üflenip içirilirse Allah’ın inayeti ile şifa bulur.