Safer Ayında Okunacak Ayetler

By | 24 Kasım 2014

cubbeli-ahmet-safer-ayi-kitap

safer-ayında-okunacak-ayetler

Safer ayında 1. kat semaya inen bela ve musibetlerden korunmak için kılınan namazdan sonra okunacak bazı Safer ayında okunacak Ayetler vardır. Bu Safer ayında okunacak Ayetler selam ayetleridir. Safer ayında kılınan namazdan sonra Safer ayında okunacak Ayetleri sizin daha kolay okuyabilmeniz için şu şekilde sıraladık;

Bismillahir-Rahmânir-Rahîm

–                     Selâmün ‘aleyküm ketebe Rabbüküm ‘alâ nefsihir-rahmeh. (En’âm Suresi, 54)

–                     Selâmün ‘aleyküm bimâ sabertüm fe-nı‘me ‘ukbed-dâr.

(Ra’d Suresi, 24)

–                     Selâmün ‘aleykümü-dhulül-cennete bimâ küntüm ta‘melûn.

(Nahl Suresi, 32)

–                     Ve selâmün ‘aleyhi yevme Vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb‘asü hayyâ. (Meryem suresi, 15)

–                     Ves-selâmü ‘aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyâ. (Meryem Suresi, 33)

–                     Selâmün ‘aleyke se-estağfiru leke Rabbî innehü kâne bî hafiyyâ. (Meryem Suresi, 47)

–                     Ves-selâmü ‘alâ menit-tebe‘al-hüdâ. (Tâ-Hâ Suresi, 47)

–                     Ve selâmün ‘alâ ‘ıbâdihil-lezîna-stafâ. (Nemi Suresi, 59)

–                     Selâmün ‘aleyküm lâ nebtegil-câhilîn. (Kasas Suresi, 55)

–                     Selâmün kavlen min Rabbil-‘âlemîn. (Yâsîn Suresi, 58)

–                     Selâmün ‘alâ Nûhın fîl-‘âlemîn. (Saffat Suresi, 79)

–                     Selâmün ‘alâ İbrâhîm. (Saffat Suresi, 109)

–                     Selâmün ‘alâ Mûsâ ve Hârûn. (Saffat Suresi,120)

–                     Selâmün ‘alâ İlyâsîn. (Saffat Suresi, 130)

–                     Ve selâmün ‘alel-Murselîn. (Saffat Suresi, 181)

–                     Selâmün ‘aleyküm tıbtüm fedhulûhâ hâlidîn. (Zümer Suresi, 73)

–                     Selâmün hiye hattâ matla‘d-fecr. (Kadir Suresi, 5)safer-ayında-okunacak-ayetler-

  1. «Selâm olsun size! Rabbiniz merhamet etmeyi, Zatına yazdı.»
  2. «Sabretmenize karşılık size selâm olsun! İşte o (dünya) yurdun(un) akıbeti (olan cennet) pek güzel oldu.»

 

–                     «Yapmakta bulunmuş olduğunuz (iyi) şeyler sebebiyle girin cennete!»

–                     «Doğduğu günde de, öleceği günde de ve diri olarak (kabir­den) çıkarılacağı günde de ona (Yahya’ya) selâm olsun!»

–                     «Doğduğum günde de, öleceğim günde de, diri olarak (kabirden) çıkarılacağım günde de bana selâm olsun!»

–                     «Selâm olsun sana! Yakında senin için Rabbinden af is­teyeceğim! Çünkü muhakkak O, bana karşı daima lü- tufkâr olmuştur.»

–                     «Selâm, hidayete hakkıyla uyanlar üzerine olsun!»

–                     «Selâm, O’nun seçmiş olduğu kulları üzerine olsun!»

–                     «Selâm olsun size! Biz, cahilleri (muhatap almak) istemeyiz!»

–                     «Son derece merhamet sahibi bir Rabden (onlara) sözde selâm (vardır)!»

–                     «Âlemler içersinde Nuh’a selâm olsun!»

–                     «İbrahim’e selâm olsun!»

–                     «Musa ve Harun’a selâm olsun!»

–                     «İlyas’a selâm olsun!»

–                     «Gönderilen tüm Peygamberlere selâm olsun!»

–                     «Selâm olsun size Tertemiz oldunuz. Artık ebedi kalıcı­lar olarak girin oraya!»

–                     «O (Kadir gecesi), fecir doğuncaya kadar selâmdır (ve selâmettir)!»

Safer ayında okunacak Ayetler Selâm âyetlerini bitirdikten sonra peşine de şu dua yapılır:

[Allahümme bâriklenâfi şehr’ıs-scfer. Vaktim lenâ bis-sa ‘adeti vez-zqfer. “Allah im! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve ga­libiyetle bitirmemizi nasip et. Amin! ”