Resululah’ın (sav) Neseb-i Şerifi

By | 21 Mart 2014

Resululah'ın (sav) Neseb-i Şerifi

Berzenci Mevlid-i Şerifinde Resululah’ın (sav) hayatının her aşamasından olduğu kadar Resululah’ın (sav) Neseb-i Şerifi‘nden de ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir. Resululah’ın (sav) Neseb-i Şerifi çok öenili bir konu olduğu için çok ayrıntılı bilgi verilmiştir bize bu konuda.

Resululah’ın (sav) Neseb-i Şerifini beyan sadedinde şunu ifade ederim ki:

O Efendimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), Abdullâh’ın oğludur.

O (Abdullâh), Abdülmuttalib oğludur ki asıl adı Şeybetü’l-Hamd’dir.

O (Abdülmuttalib), Hâşim’in oğludur ki onun asıl adı Amr’dır.

O (Hâşim), Abdimenaf’ın oğludur ki onun asıl adı Muğîre’dir. O (Abdimenaf), Kusayy’ın oğludur ki onun asıl adı Mücemmi’dir.

Bu zat Mekke’den çok uzakta olan Kuzâ’a beldelerinde (Yemen nâhiyelerinde) aşiretinden çok uzaklara gittiği için, (uzaklık) anlamına gelen Kusayy adıyla müsemmâ kı­lınmıştır. Nihayet Allâh-u Te’âlâ kendisini, sa­hasını korumuş olduğu Harem-i Muhterem’e döndürmüştür.

O (Kusayy), KilâbTn oğludur ki, Kilâb’ın asd adı Hakîm’dir.

O (Kilâb), Mürre’nin oğludur.

O (Mürre), Kâ’b’ın oğludur.

O (Kâ’b), Lüeyy’in oğludur.

O (Lüeyy), Gâlib’in oğludur.

O (Gâlib) ise asıl adı Kureyş olan Fihr’in oğludur ki, Kureyş boylarının tümü kendisi­ne nisbet edilmektedir. Bundan yukarı olan neseb (Kinâne ibni Huzeyme’ye nisbet edildiği için) Kinânî sayılmıştır.

Nitekim ekserî ulemâ bu görüşe meylet­miş ve bunu benimsemiştir.

O (Fihr), Mâlik’in oğludur.

O (Mâlik), Nadr’ın oğludur.

O (Nadr), Kinâne’nin oğludur.

O (Kinâne), Huzeyme’nin oğludur.

O (Huzeyme), Müdrike’nin oğludur.

O (Müdrike), İlyas’ın oğludur.

İlyas, Harem topraklarına kurbanlık bü­yük baş hayvanlar sevk eden ilk kimse olma ünvanına sahiptir.

Rasulüllâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin Allâh-u Te’âlâ’yı zikretmesi ve Allâh-u Te’âlâ’ya telbiye getirmesi bu İlyas dedesinin sulbündeyken işitilmiştir.

O (İlyas), Muzar’ın oğludur.

O (Muzar), Nizar’ın oğludur.

O (Nizar), Me’add’in oğludur.

O (Me’add) de Adnan’ın oğludur.