Rüyada Fasulye Görmek Ne Demek ?

By | 9 Kasım 2014

Rüyada Fasulye Görmek Ne Demek ?Rüyada Fasulye Görmek Ne Demek ?
Rüyada Fasulye görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Fasulye gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Fasulye görmenin anlamı;
Rüyâda görülen fasulye, nîmet, nzık, iyilik, rahatlık, bazen de dedikodu gibi cihetlere yorumlanmıştır. Rüyâsında mevsiminde bahçeden yeşil fasulye topladığını gören kişi, büyük bir hayır ve menfaate erer şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında vaktinden evvel, mevsimi gelmeden taze fasulye yediğini görmek, rüyâ sahibinin hiç beklemediği ve ümit bile etmediği bir yerden gelecek iyiliğe ve alacağı yardıma işâret olarak tâbir olunur.
• Yine rüyâsında yeşil fasulye yediğini gören kişi, büyük bir nimete ereceğine ve değerli bir hediye alacağına işârettir.
• Rüyâda görülen fasulye, genellikle iyiliğe ve hayra yorumlanmıştır.
• Bazı yoruma göre de, rüyâda fasulye görmek, dedikoduya işârettir şeklinde tâbir olunmuştur.
• Rüyâsında pazardan veya bir dükkândan kuru fasulye satın aldığını görmek, rüyâ sahibi bir arkadaşının hasedi ve kıskançlığı ile karşılaşacağına ve dolayısiyle arkasından dedikodusu yapılacağına işârettir şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında kuru fasulye yediğini görmek, rüyâ sahibinin hayır ve menfaatini bildiren bir haber alacağına işârettir.