Rüyada Evlendiğini Görmek Ne Demek ?

By | 9 Kasım 2014

Rüyada Evlendiğini Görmek Ne Demek ?Rüyada Evlendiğini Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Evlendiğini görmenin anlamı nedir? Rüyada Evlendiğini görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Evlendiğini görmenin anlamı şudur;
Rüyâda görülen evlenme ile ilgili yorumlar değişiktir. Yani, evlenmek ile ilgili rüyâların tâbir ve yorumları aynı değildir, değişik şekillerde tâbir edilmekte ve yorumlanmaktadır.
• Ebû Saîdil Vâiz’in yorumu: Ebû Saîd’in yorumuma göre, evlilik rüyâsı görmek, mal ve zenginliğe işâret eder.
• Ebû Saîd’e göre, rüyâsında evlendiği kadının vefat ettiğini gören kimsenin bu rüyâsı, rüyâyı görenin kendisini sıkıntıya sokacak bir işe girişeceğine ve bu nedenle üzüntü çekeceğine işâretle yorumlanır.
• Kirmânî’nin yorumu: Hanımı olmayan yani bekâr bir kişinin rüyâsında evlendiğini görmesi, iyiye yorumlanır. Bu rüyâyı gören kişi, evlendiği kadının yani hanımının güzelliği nisbetinde hayır ve menfaate kavuşur şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda bu rüyâyı gören kişi, büyük bir itibar sahibi olacağına, mevkisinin artacağına, servet sahibi olacağına da işâret eder demişlerdir yorumcular.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâsında evlendiğini görmek, hayra işârettir. Rüyâ sahibi kişinin Cenâb-ı Allah’ın ikram ve yardımına nâil olacağına işâretle tâbir edilmiştir.
• Yine Nablûsî’nin tesbitine göre; bazı yorumculara göre ise, rüyâda evlendiğini görmek, borca düşmeye yani borçlanmaya, esârete (özgürlüğünün alınmasına), üzüntü ve kedere düşmeye veya yüksek bir mertebe elde etmek için çalışmak gerektiğine işârettir denmiştir.