Regaip Gecesinin Fazileti

By | 1 Mayıs 2014

Regaip Gecesinin Fazileti nedir

Regaib, “bol ihsanlar, yüksek bağışlar, çok lütuflar, sayısız nimetler” anlamında kullanılır.

Recep ayının ilk cuma gecesine “Regâib gecesi” denir. Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz (Sallal­lahü Aleyhi ve Sellem) bu gece pek çok ruhanî ahval ve ik­rama kavuşmuş olmakla Yüce Allah’a şükür için on iki rek­ât namaz kılmıştır. Peygamber Efendimizin bu regâib gece­sinde ana rahmine düşmüş olduğuna dair olan bir rivayet, uygun görülmemektedir. Çünkü bu gece ile Hazreti Pey­gamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazreti Âmine’nin, Peygamber Efen­dimize hamile kaldığını bu gece anlamış olması düşünüle­bilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübarek bir gece­dir. Allahü Teala’nın ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin çokça ümit edilmesi ve müminlerin samimiyet ve arzuyla Allahü Teala’ya yö­nelmeleri sebebiyle bu geceye Regaib denilmiştir. “Ragibe” kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibadetle geçirmenin seva­bı çok büyüktür.

regaip gecesinin faziletiBu gece Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) için salatü selam getirmek, O’nun varlığıyla iftihar ettiğimizin en te­mel göstergesidir. Ayrıca sıkıntıda olan tüm Müslümanlara dua edilmesi tavsiye edilir.

Regaip Gecesinin Fazileti ile ilgili olarak Hadisi Şerifler:

–                      Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Rece­bin ilk Cuma gecesinden gafil olmayın, çünkü o, melekle­rin kendisine Regaib ismini verdikleri bir gecedir. O gece­nin üçte biri geçince, göklerde ve yerde bir melek bile kal­mayıp hepsi Kâbe ve civarında toplanırlar. O anda Allahü Teala onlara bir tecelli ile muttali olarak:

  1.  “Ey Benim meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin” bu­yurur. Onlar da derler ki:
  2.  ‘Senden dileğimiz, Receb orucunu tutanları bağışlamalıdır. ’ Allahü Teala da:
  3.  “Muhakkak Ben bunu yaptım” buyurur. ”1

–                      Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Receb’in ilk Cumâ gecesini ihyâ edene (saygı gösterene), Alla­hü Teala kabir azâbı yapmaz. Dualarını kabûl eder. Yal­nız, yedi kimseyi affetmez ve dualarını kabûl etmez:

  1. Fâiz alan veya veren,
  2. Müslümanları aşağı gören,
  3. Anasına-babasına eziyet edip karşı gelen çocuk;
  4. Müslüman olan ve şerîate dîne uyan kocasını dinleme­yen kadın,
  5. Şarkı ve çalgıcılığı san ’at edinenler,
  6. Livâta ve zinâ edenler,
  7. Beş vakit namazı kılmayanlar

–                Regaip Gecesinin Faziletiyle ilgili rivayet edildi ki: “Receb’in ilk Cuma gecesinin (Regaib’in) üçte biri geçince, bütün melekler Receb ayında oruç tutan­lar için istiğfar ederler.”