Recep Ayının Özellikleri

By | 22 Nisan 2014

Recep ayının özelliklerini kısaca anlatalım; Hicrî ayların yedincisi ve mübarek üç aylann birincisidir. Ramazan-ı Şerifin müjdeleyicisidir. Kur’ân-ı Kerim’de “Haram Aylar” olarak isimlendirilen aylardandır.

Recep ayının özelliklerinden biri için rivayet edildiğine göre; Allahü Teala yılın aylarını dört ay ile süslemiştir; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb.

Recep ayının özellikleriTevbe Suresinin 36. âyeti bu hususa işaret eder:

“Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı oniki olup, bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O (Zilkade, Zil­hicce, Muharrem, Receb) aylar içinde (Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin.”

Bu haram ayların üçü peşpeşe ve biri tek başına olup, Re­ceb ayıdır.

Bu aylara haram denmesinin sebebi, kendilerinde savaş ya­saklandığı içindir. İslam’ın başlangıcında müşriklerin savaş başlatması hali hariç bu haramlılık devam etmekteyken daha sonra neshedildi (hükmü kaldırıldı). Nitekim Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in hicretin sekizinci senesinin Şevval ve Zilkade aylarında Taifi kuşatması ve Huneyn denilen yerde Hevazin kabilesiyle savaşması, bu görüşü takviye etmektedir. Dolayısıyla haram aylarda savaşın ya­saklılığı kalkmıştır, ancak günah ve sevaplara verilen karşı­lıkların katlanması hususunda bu haramlılık geçerliliğini sürdürmektedir. Çünkü diğer aylarda yapılan bir tek iyilik on misli ecirle mükâfatlandınlırken, Receb ayında yetmiş, Şaban ayında yediyüz ve Ramazan ayında bin misli sevapla mükâfatlandırılır.

Recep ayının özelliklerinden biride bu ayda iyiliklerin kat kat sevapla karşılık bulması sadece Resulul­lah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in ümmetine verilmiş bir özelliktir.