Rasulullahh’ın Ehl-i Beytini Sevmek

By | 3 Kasım 2014

rasulullahhin-ehl-i-beytini-sevmekZirr’den rivayet edildiğine göre Hz. Ali (radıyallâhu anh) şöyle demiştir:
“Taneyi yaran ve insanı yaratan Allah’a yemin ederim ki, beni, müminden başkasının sevmemesi ve münafıktan başkasının buğzetmemesi ile ilgili ümmi olan Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in bana ahdi vardır.”
Ümmü Seleme (radıyallâhu anhâ)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Ali’yi münafık sevmez. Mümin de ona buğzetmez.”
Ali b. Ebi Tâlib (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Haşan ile Hüseyin’in elinden tutup:
– ‘Kim beni, şu iki çocuğu, bunların babasını ve annesini severse kıyamet günü yüksek dereceler içerisinde benimle birlikte olacaktır’ buyurdu.”
Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Sizi her türlü nimetlerle beslediği için Allah’ı seviniz. Beni, Allah’ın sevgisiyle seviniz. Ehl-i beytimi de bana olan sevginiz (gibi) sevin.”
Zeyd b. Erkam (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); Ali, Fatıma, Haşan ve Hüseyin ile ilgili olarak:
– ‘Ben, sizin savaştığınız kimselerle savaşırım ve barıştığınız kimselerle de barışırım’ buyurdu.”