Ramazan Ayında Geceyi İbadetle Geçirmek

By | 10 Kasım 2014

2014 de Ramazan Ne zamanEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’ dana rivayet edilmiştir ; Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim Ramazan ayını (Allah’a) iman ve sevabını O’ndan bekleyerek ibadetle geçirirse, o kimsenin geçmiş günahlarından bazısı bağışlanır.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahabilerine, azimetle emretmeksizin Ramazan ayında geceleyin kılınan namaza Teravih namazına teşvik edip:
– ‘Kim Ramazan ayını Allah’a iman ve sevabını O’ndan bekleyerek ibadetle geçirirse, o kimsenin geçmiş günahlarından bazısı bağışlanır’ buyurdu.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim Kadir gecesini Allah’a iman ve sevabım O’ndan bekleyerek ibadetle geçirirse, o kimsenin geçmiş günahlarından bazısı bağışlanır.”
Her kim hak olduğunu kabul ve tasdik ederek ihlasla, riyadan uzak, sadece Allah’ın rızasını düşünerek Ramazân gecelerini ibadetle ihya eder ve gündüzlerini de oruçlu olarak geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.
İbn Hacer  ile Nevevî ’ye göre; bir Ramazân gecesini ihya etmiş olmak için o gecenin tümünü ibadetle geçirmek şart değildir. Sadece yatsı namazıyla birlikte terâvîhi de kılmış olmak, o geceyi ihya etmiş olmak için yeterlidir.
Buhârî şarihi Kirmânî ’nin ifadesine göre; bir Ramazân gecesinin ihya edilmiş olması için, yatsı namazıyla birlikte terâvîhi de kılmış olmanın yeterli olduğuna dair ilim adamları arasında görüş birliği vardır.
Yalnız Ramazân gecelerini ihya etmiş olmak için, bütün Ramazân gecelerini ihya etmiş olmak gerekir. Ramazânın sadece bazı gecelerini ihya etmiş olmak, hadisteki müjdeye erişmek için yeterli değildir.
Hadisin zahirinden, Ramazânın gündüzlerini oruçla geçiren ve gecelerini de ibadetle ihya eden kimsenin büyük ve küçük bütün günahlarının bağışlanacağı anlaşılmaktaysa da, gerçekte söz konusu affın kapsamına giren günahlar sadece küçük günahlardır. Zaten kul hakkının, sahibiyle helalleşmedikçe hiçbir şekilde bağışlanmayacağını söylemeye gerek yoktur. Nitekim İmam Nevevî  ile İmamu’l- Harameyn , burada affedileceği müjdelenen günahların sadece küçük günahlar olduğunu söylemektedirler. Hatta Kadı İyâz , bu görüşün, Ehl-i Sünnete ait genel bir görüş olduğunu belirtmektedir. Bazıları da, “büyük günahların bir kısmı hafifletilir” demişlerdir.
Hadisin metninde geçen “imanen” ve “ihtisaben” ifadeleriyle anlatılmak istenilen husus; kim hak olduğunu kabul ve tasdik ederek ihlasla, riyadan uzak, sadece Allah’ın rızasını düşünerek Kadir gecesini ibadet ederek geçirirse, geçmiş günahlarından bir kısmının bağışlanmasıdır.