Peygamber Efendimiz Bir Babaydı

By | 1 Haziran 2015

peygamber-efendimiz-bir-babaydi

O BABAYDI…
Buyurdu: “En hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır.”
O, çocuklarına en hayırlı olan bir babaydı…
O, babaydı…
Buyurdu:
“Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın.”
O, çocuklarına en çok ikram edip, en iyi terbiye eden bir babaydı…
O babaydı…
Buyurdu:
“Ey ümmetim! Hepiniz çobansınız, ailenizin her ferdi, öbürlerine karşı bir takım vazifelerin ifasıyla sorumludur. Ve bu vazifelerden dolayı Allah’a karşı mesuldür.”
O, bu vazifeyi en iyi şekilde yerine getiren bir babaydı…
O, babaydı…
Buyurdu:
“Bir çocuğunu defneden kimse, sabreder ve Cenab-ı Hak’tan ecrini dilerse, o kimseye Cennet nasip olur.”
O, altı çocuğunun ölümüne sabreden bir babaydı…
O, babaydı…
Buyurdu:
“Kızlara karşı nefret duymayın, zira onlar kıymetli can yoldaşlarıdır.”
O, kızlarının can dostu olan, candan seven, can bir babaydı…
O, babaydı…
Buyurdu.
“Kız ne güzel evlattır. Şefkatli, yardımsever, munis, kutlu ve analık duyguları ile doludur.”
O, şefkatli yaratılan kız çocuklarına, en şefkatli davranan şefkatli bir babaydı…
O, babaydı…
Buyurdu:
“Müminlerin iman yönünden en olgunu ve ahlak bakımından en güzel olanı, çoluk çocuğuna karşı iyilikle davranıp bağışı bol olanıdır.”
O, çocuklarına en güzel davranan bir babaydı.
O, çocuklarına çok bağışta bulunan ihsan sahibi bir babaydı…
O, babaydı…
Buyurdu:
“Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın.”
O, çocuklarının dünyasına ulaşan bir babaydı.
O babaydı… Buyurdu:

“Kim kızlarla (çocuklarla) imtihan edilirde, onlara iyi davranırsa, kızlar, onun için ateşe karşı perde olurlar.”
O, dört kız çocuğu ile en çetin sınavları yaşayan bir babaydı.
O, kızlarının hayat sınavlarına sabreden ve onlara destek olan bir babaydı…
O babaydı…
Buyurdu:
“Allah öpücüğe varıncaya kadar her hususta çocuklar ara-sında adaletli davranmanızı sever.”
O, çocuklarına adaletli davranan bir babaydı…
O, babaydı…
Buyurdu:
“Çocuğunun kendisine iyi davranmasında ona yardımcı olan babaya, Allah rahmetini bol buyursun.”
O, çocuklarına en iyi davranan bir babaydı…
O, babaydı…
Buyurdu:
“Küçüklerine şefkat etmeyen bizden değildir.”88
O, tüm çocuklara ve kendi çocuklarına çok şefkat eden bir babaydı…
O, babaydı…
Tüm Esma’ül Hüsna ile çocuklarına yönelen bir baba…
Ve O babaydı…
Allah’ın tüm güzel isimleri ile çocuklarını nakış nakış işleyip, terbiye eden bir baba…