Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 3

By | 1 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-3– Cenaze namazının sahih olması için şunlar şarttır:
a – Abdestli olmak,
b – Avret mahallinde açık yer bulunmamak. Bunlar ittifak iledir. Şa’bi ve Taberî abdestsiz de caiz olur demişlerdir.

– Cenaze erkek ise imam (namaz sırasında) onun başı hizasında; kadın ise göğüsten aşağısı hizasında namaza durur. Bu Şafiî ve Ebu Yusuf a göredir. Ebu Hanife’ye göre erkeğin göğsü, kadının göğüsten aşağısı hizasında durur. Malikî’de de böyledir.

– Cenaze namazının tekbirleri ittifakla dörttür. İbn-i Sirin’den üç, Huzeyfe b, el-Yeman’dan beş olduğu rivayet edilmiştir. Bu hususta İbn-i Mes’ud şöyle demiştir: “Hz. Peygamber(in) cenazeye (namaz kılarken) dokuz, yedi, beş ve dört tekbir aldı(ğı olmuştur). İmam tekbir aldıkça siz de tekbir alınız.,> Cenaze namazında dörtten çok tekbir alınırsa namaz batıl olmaz.

İmamın arkasında cenaze namazı kılarken imam dörtten fazla tekbir alırsa cemaat ona ziyade tekbirlerde uymaz. Ahmed b. Hanbel’e göre yedi tekbire kadar fazlalarda da uyar.