Namazda Kıraat ile İlgili Sorular – 4

By | 23 Eylül 2014

Rüyada namaz kılmak1. Bir sure iki rekâtta da okunabilir mi?

Efdal olan, farz namazların her rekâtında Fatiha’yı ve ilk iki rekâtta bir surenin tamamını okumaktır. Ancak aciz kimse bir sureyi iki rekâtta da okuyabilir.

2. Bir surenin veya uzun bir ayetin bir kısmını rekâtta, bir kısmını da diğer rekâtta okumak nedir?

Bu konuda mekruh diyenler olduğu gibi, mekruh değil diyenler de olmuştur. Fakat uygun olanı, kısa sureleri bölmemektir. Ancak, Ayetü’l-Kürsî gibi uzun bir ayetin bir kısmıını bir rekâtta, diğer bir kısmını da diğer rekâtta okumak, sahih olan görüşe göre yeterli olur. Çünkü bunlar üçer kısa ayete denk olmuş olur.

3. İkinci rekâtta, birinci rekâtta okuduğu surenin tarafında bulunan bir sureyi okumak nedir?

İkinci rekâtta, birinci rekâtta okunan surenin üst tarafında bulunan bir sureyi okumak, mesela; birinci rekâtta liîlafi’yi ikinci rekâtta elemtera’yı okumak mekruhtur.

Bunun gibi, ikinci rekâtta, birinci rekâtta okuduğu ayetten daha üst tarafta bulunan bir ayeti okumak da mekruhtur.Bu hükümler farz namazlarla ilgilidir, sünnet namazlarda ise kerahet yoktur.
Okuduğu sureyi takip eden sureyi atlayarak, müteakip ikinci sureyi okumak da mekruhtur. İki sure atlamakta bir beis yoktur.

Mesela: “Elemtera”yı birinci rekatta okuyup ikinci rekatta “Li ilafi”yi atlayarak “Eraeytellezi”yi okumak mekruhtur. Ancak “ İnna e’tayna”yı okumakta bir beis yoktur.

4. Namaza başladıktan sonra onu özürsüz olarak bozmanın hükmü nedir?

Namaza başladıktan sonra onu özürsüz bozmak haramdır. Ancak, tek başına kılan bir kimsenin cemaatin faziletini kazanmak maksadıyla, imama uymak için namazını bozması caizdir.

5. Namaz kılan kimse, okumaya başladığı sureyi bırakıp başka bir sureye geçmesi nedir

Namaz kılan kimse, bir sureyi okumaya başladıktan sonra, başka bir sureyi okumak istediğinde; eğer başladığı sureden bir veya iki ayet okumuşsa, bu sureyi bırakıp, istediği sureyi okuması mekruhtur.
Keza, başladığı sureden bir ayetten az, hatta bir harf bile okumuş olsa bunu bırakıp başka sureyi okuması mekruhtur.