Mutlak Manada Oruç Tutmanın Fazileti

By | 10 Kasım 2014

mübarek gün ve gecelerde oruç tutmak Ebu Hureyre (radıyallâhu anhj’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Adem oğlunun işlediği her iyi amel, on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır.
Şanı yüce olan Allah:
– ‘Oruç, müstesna! Çünkü oruç, benim için tutulur. Onun mükafatını ancak Ben veririm. Zira oruçlu kimse,benim için; yemesini ve cinsel arzusunu bırakır’ buyurdu.
Oruçlu kimse için iki sevinç vardır: Biri; iftar anındaki sevinci, diğeri ise; Rabbine kavuştuğu andaki sevincidir.
Emin olun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.”
Sehl b. Sa’d (radıyallâhuanh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Cennette ‘Reyyân’ denilen bir kapı vardır ki, bu kapıdan kıyamet günü oruç tutan kimseler girer, onlardan başka hiç kimse giremez. O gün:‘Oruç tutan kimseler nerede?’ denilir. Onlar ayağa kalkıp bu kapıdan cennete girerler. Onların en son kişisi cennete girdiğinde kapı kilitlenir. Bundan sonra hiç kimse o kapıdan cennete giremez.”
Ebu Ümâme (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanma gelip ona:
– ‘Bana, senden alıp uygulayabileceğim bir şey söyle’ dedim. Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Oruç tut. Çünkü oruç gibi sevablı bir amel daha yoktur’ buyurdu.”