Misvak Kullanmanın Sünneti

By | 1 Ağustos 2019

Hz. Aişe -Allah ondan razı olsun- hadisinde belirtildiği gibi misvak kullanmak fıtri sünnetlerdendir. (Müslim 261)

Huzeyfe -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem uykudan uyanınca dişlerini misvakla temizlerdi.” (Buhari, Vudu 73; Müslim, Taharet, 46)

Aişe -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: “Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’m misvak ve abdest suyunu hazırlardık. Allah onu gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem de uyanınca mis­vakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz kılardı.” (Müs­lim, Müsafirin 139)

Enes -Allah ondan razı olsun-‘den aktarıldığına göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Misvak kullanma ve misvağın faydaları hakkında size pekçok tavsiye­lerde bulundum (artık siz de kullanınız).” (Buhari, Cuma 8)

Ebu Musa -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem’in yanma girmiştim. Misvağın ucu ağzındaydı. (Buhari, Vudu 73. Müslim, Taharet, 45)

Aişe -Allah ondan razı olsun-’den aktarıldığına göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Misvak ağzı ve dişleri temiz tutar ve Allah’ın razı olmasına sebeptir.” (Nesei, Taharet 4)

Ebu Hureyre -Allah ondan razı olsun-’den bildirildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Tüm peygamberlerin yapageldikleri yaratılış gereği yapıla­cak işler beş tanedir veya beş şey yaratılış gereği yapılmalı­dır. Sünnet olmak, edeb yerleri ve koltuk altı kıllarını gider­mek, tırnakları kesmek, bıyıkları kısaltmak.” (Buhari, Libas 51; Müslim, Taharet 49)

Aişe’den -Allah ondan razı olsun- rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “On şey yaratılış gereği yapılacak işlerdendir. Bıyıkları kısaltmak, sa­kal bırakmak, misvak kullanmak, buruna su çekerek burun temizliği yapmak, tırnakları kesmek, kir birikme ihtimali olan eklem yerleri ve kıvrıntıları temizlemek, edep yerleri ve koltuk altı kıllarını gidermek, abdest bozduktan sonra edep yerlerini su ile yıkamaktır.” Ravi onuncuyu unuttum fakat onun da ağızı su ile çalkalayarak yıkamak olması muhtemel­dir” dedi. (Müslim, Taharet 56)

İbni Ömer, -Allah ondan ve babasından razı olsun-’den rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem şöy­le buyurdu: “Bıyıklarınızı kısaltınız, sakallarınızı da güzelce

salıveriniz.” (Buhari, Libas 63; Müslim, Taharet 52)

Zeyd bin Halid el-Cüheni’den -Allah ondan razı olsun- ri­vayet edilmiştir: Dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem den işittim buyurdu ki: “Ümmetimi meşakkate düşürmü­yor olsa idim onlara her namazın önünde misvakı emreder ve yatsı namazını gecenin üçte birine tehir ederdim” (Tirmi- zi, Taharet 23: Müslim 261: Buhari 887)

Ebu Hureyre -Allah ondan razı olsun- anlatıyor: Peygam­ber sallallahu aleyhi vesellem, buyurdu ki: “Eğer ümmetime zorluk olmasaydı her abdest ile birlikte misvak kullanmaları­nı emrederdim.” (Ahmed, Müsned 5316)

Hz. Ali -Alah ondan razı olsun- anlatıyor: “Bize misvak kullanmamız emredildi. Bir kul namaz kılmak için kalktı­ğında, bir melek gelir ve arkasında durur. Okuduğu Kur’an-ı dinler ve yaklaşır. Dinlemeye ve yaklaşmaya devam eder ve nihayet ağzını onun ağzını üzerine koyar. Böylece okuduğu her ayet meleğin karnında olur. (Beyhaki 1/37)

Mikdam bin Şüreyh babasından naklediyor: Aişe’ye -Al­lah ondan razı olsun- Peygamber sallallahu aleyhi vesellem eve girdiğinde ilk ne yapardı diye sordum. Bana: “Misvak kul­lanırdı” dedi. (Müslim 253)