Mikail (a.s) ın Tesbihi

By | 8 Ekim 2014

Kehz-muhammed-tesbıhndisi çokça yücelenen ve kutsanan, meleklerin, ruhun ve tanrı diye tapılanlarm Rabbi, yüce ve büyük Allah’ı yücelerim….