Mest Üzerine Meshetmek ile İlgili Sorular – 5

By | 22 Eylül 2014

Mestuzerinemesh1. Kırık – çıkık üzerindeki sargıya da meshetmek caiz midir?

Su ile ıslatmak her ne kadar kırık çıkığa zarara vermese de hüküm aynıdır, yani kırık çıkıktan dolayı yapılmış sargı üzerine meshetmek caizdir.

2. Yara üzerindeki sargının ne kadarına meshedilir?

Yara üzerindeki sargının yarısından fazlası üzerine meshedilir.. Zira sargının yarısına veya yarısından daha az bir kısmının üzerine meshetmek caiz değildir.

3. Ele bağlanmış olan iki sargı arasındaki boşluğa meshedilebilir mi?

Ele bağlanmış olan iki sargı arasındaki açık kısmı meshetmek caizdir.

4. Yara iyi olmadan üzerindeki sargı düşmüş olsa yıkamak gerekir mi?

Yara iyi olmadan sargı düşmüş olsa yarayı yıkamak gerekmez ve mesh de bozulmuş olmaz. Ancak iyi olmuş yaranın üzerinden sargı düşerse bu yaranın yıkanması gerekir.

5. Yara üzerindeki sargıların üzerine meshedebilmek için bu sargıların abdestli iken sarılması mı gerekir?

Bu çeşit meshler bir vakitle kayıtlı değildir ve sargıların abdestli ya da abdestsiz olarak sarılmış olması fark etmez. Gusül gerektiren durumda da hüküm aynıdır.

6. Bir sargı ile sarılmış yaranın kanı veya cerahati sargının dışına çıkarsa abdest bozulur mu?

Böyle bir durumda abdest bozulur. Fakat kanadığı hissedildiği halde kan sargının üzerine çıkmazsa abdest bozulmaz.