Mescidlerin Fazileti

By | 24 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

mescidi aksaAllah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ancak Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, camileri imar ederler.” (Tevbe/18) Cami yapanlar için cennette köşkler yapılacağı birçok rivayetle belirtilmiştir.

Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

“— Kim Allah için cami yaparsa, Allah ta onun için cennette köşk ya­par.”

“Camiye girdiğiniz zaman oturmadan iki rekat namaz kılın!”

“Camiye komşu olanın namazı ancak camide kılınmalıdır.”

“Camide namaz kıldığı zaman, konuşmadıkça, melekler ona şöyle dua ederler: ‘Allah’ım ona selamet ver. Allah’ım o mescidden çıkmadan, bütün günahlarını bağışla!”

“Kıyametin kopmasına yakın zamanda, ümmetimden bir kısım insan çıkacak, mescidte halka halka otururlar, yalnız bütün düşünceleri ve konuş­maları dünya ve dünya sevgisiyle ilgilidir. Onlarla oturmayınız, Allah’ın on­lara ihtiyacı yoktur.”

Allah-u Teâlâ birkaç kutsal kitapda şöyle buyurdu:

“Benim yerim, evlerim olan camilerdir. Ziyaret yerlerim aş evleridir. Ne mutlu o kimseye ki, camilerde ibadet ederek nefsi duygularından arınır­lar. Daha sonra beni aşevimde, insanların karınlarını doyurarak ziyaret eder­ler. Ziyaret edene ikram etmek ev sahibinin görevidir.

“Camilere devam edenin imanına tanıklık ediniz.”

Müseyyib ibn-i Said dedi ki:

“Mescidte oturmak Allah’la oturmak gibidir. Camilere gidenler orada sadece hayırlı şeyler konuşsun!”

Rivayet edildiğine göre şöyle denildi:

“Camilerde dünyayla ilgili konuşanlar, hayvanların otları yemesi gibi, iyilikleri yer bitirir.”

Nehai (k.s.) dedi ki:

“Selefi salihin, gece karanlığında mescide doğru yürümeniz cennete nail olmaya sebeptir.”

Enes İbni Mâlik (r.a.) dedi ki:

“Kim bir mescidde bir kandil yakarsa, o kandilin ışığı mescidi aydın­lattığı müddetçe melekler ve arşı taşıyanlar onu bağışlaması için Allah’a dua ederler.”

Hz. Ali (k.v.) şöyle dedi:

“Kişi vefat ettiğinde, yeryüzünde namaz kıldığı yerler, onun için ağlar” dedi. Ve şu ayeti okudu:

“Ne gök, ne de yer onlar için ağlamadı. Onlara beklemeleri için zaman verilmedi.” (Duhan/29)

İbn-i Abbas (r.a.) dedi ki:

“Vefat eden mü’min kişi için yer kırk sabah devamlı ağlar.”

Ata Horasanı (k.s.) dedi ki:

“Yeryüzündeki bütün toprak parçaları, kendi üzerinde secde eden müminler için bağış diler ve öldüğü gün yas tutar.”

Enes ibn-i Malik (r.a.) dedi ki:

“Üzerinde namaz kılınan ve zikir edilen toprak parçası diğer toprak parçalarına göre övünür. Bu övünüşü yedi bölge ötedeki topraklarda işitir. Bütün yerler namaz kılanlar için süslenir.”

Denildiğine göre:

“Bütün topraklar, üzerinde namaz kılanlar için “Salâtü Selâm” getirir, namaz kılmayanlar için lanet ederler.”