Lohusalık Süresi Kırk Günü Geçerse Ne Yapılır?

By | 2 Şubat 2015

lohusalik-suresi-kirk-gunu-gecerse-ne-yapilirLohusalığın en uzun süresi hususunda Hanefi ve Han beli mezhebinin görüşü kırk gündür, bundan sonra görülen kan, hastalık kanıdır. Kırk günü geçen lohusalık için, kan gelmesi devam etse de, temizlenilir, namaz kılmaya ve oruç tutmaya başlanır.

Lohusalık süresinin asgarisi, en azı bir andır, yani bir defa kan götürülmesidir. Buna göre bir kadın doğumdan sonra bir an için kan görebilir, bundan sonra bir daha gelmezse, yıkanır ve temizlenmiş olur. Hattâ bazen çok nadir de olsa hiç kan görülmeyebilir.

Nitekim Peygamberimizin (a.s.m.) zamanında bir kadın doğum yaptığı halde hiç lohusalık kanı görmemiş ve kendisine “Zatü’l-cufuf” adı verilmiştir.

Ancak lohusalığın en uzun süresi hususunda Hanefi ve Hanbeli mezhebinin görüşü kırk gündür, bundan sonra görülen kan, hastalık kanıdır. Bunun delili ise Ümmü Seleme (r.a.) validemizin rivayet ettiği şu hadistir: “Resulullah’m (a.s.m.) döneminde lohusa kadın kırk gün kırk gece beklerdi.”

Şafiî mezhebine göre ise lohusalığın en uzun süresi altmış gündür. Bu hadis-i şerife Şâfiî âlimleri şu yorumu getirirler: “Hadiste loğusalığın fazlası yasaklanmamaktadır. Ayrıca bu hal birtakım kadınlar hakkında kabul edilir.”

Buna göre, herkes kendi mezhebine göre amel edebilir. Hanefi mezhebine mensup olanlar kırk günü geçen lohusalık için, kan gelmesi devam etse de, temizlenir, namazını kılmaya ve orucunu tutmaya başlar.

Şâfiîler ise altmış güne kadar gelen kanı lohusalık kanı olarak kabul ederler. Ancak her iki hususta da lohusalık süresi mutlaka kırk veya altmış gün devam edecek diye bir kaide yoktur. Yani daha az ve daha kısa bir sürede de kan kesilebilir.