Komşu Hakkında Vasiyet

By | 11 Kasım 2014

komşuluk Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Cebrail bana komşuyu o derece vasiyet etti ki, nerdeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim.”