Kölenin, Kendini, Azad Eden Kimselerden Başkasını Veli Edinmesi İle İlgili Hadisler

By | 1 Ocak 2015

kolenin-kendini-azad-eden-kimselerden-baskasini-veli-edinmesi-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bir kimse, kendisini azad eden kimselerin izni olmaksızın bir kavmi kendisine veli edinirse Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun! Kıyamet gününde onun farz ve nafile hiçbir ibadeti kabul edilmeyecektir.”