Kişinin Verdiği Sözü Çiğneyip Bozması İle İlgili Hadisler

By | 13 Aralık 2014

soz-verip-sozunde-durmamaAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Verdiği sözü çiğneyip bozan kimse için kıyamet günü bir sancak dikilip: ‘Bu, filan oğlu filanın sözünü çiğnemesinden (dolayı dikilmiş)tir’ denilir.”

(Buhârî, Edeb 99; Müslim, Cihad 10 (1735)

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Verdiği sözü çiğneyen kimse için kıyamet günü sözünü çiğnemesinin derecesi kadar yükseltilecek olan bir sancağı vardır. Haberiniz olsun ki! Halkı idare eden yönetici kimsenin, sözünü çiğnemesinden daha büyük bir sözü çiğneme yoktur.”

(Müslim, Cihad 16 (1738)