Esmaül Hüsna Ve Faziletleri

By | 13 Aralık 2014

esmaül-hüsna-ve-faziletleriAllah (cc) bilindiği gibi 99 adet güzel ismi vardır. Bu isimlerin tamamaına Esmaül Hüsna denilmektedir. Esmaül Hüsna ve faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok kerem ve ihsan bulundurmaktadırlar. Esmaül Hüsna ve faziletlerinde her İsmin ayrı ayrı fazileti, sırrı, keremi ve ihsanı bulunmaktadır. Bu denli önemli olan Esmaül Hüsna’yı ezberlemek, okumak ve Esmaül Hüsna ile dua etmek makbul ve güzel ibadetler arasında yer almaktadır. Ayrı ayrı Esmaül Hüsna ve faziletlerini her Esma’nın adeti ile birlikte şöyle sıralayabiliriz;

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesilediresmaül-hüsna-ve-faziletleri-

ER-RAHMAN: Günde 298 kere Allah ı sevgilisi olmak için okunur

ER-RAHİM: Günde 258 maddi ve manevi rızık için okunur

EL-MELİK: 91 kere emir sahibi olmak için okunur

EL-KUDDÜS: 170 kere günde günahlardan kurtulmak için okunur

ES-SELAM: 131 kere korktuklarından emin olmak için okunur

EL-MÜMİN: 137 kere kötü hastalıklara yakalanmamak için okunur

EL-MÜHEYMİN: 145 kere insanların düşüncelerini anlamak için okunur

EL-AZİZ: Günde 94 kez okunur

EL-CEBBAR: Günde 206 kez

EL-MÜTEKEBBİR: Günde 662 kez

EL-HALIK: Günde 731 kere üzüntüden kurtulmak için

EL-BARİ: 214 kez okuyan başarılı olur.

EL-MUSAVVİR: Maksatlara ulaşmak için 336 kez

EL-GAFFAR: 1281 kere bağışlanmak için

EL-KAHHAR: 306 kere zalimleri kahretmek için

EL-VEHHAB: 196 kere borçtan kurtulmak için

ER-REZZAK: Bol rızık için 308 kez

EL-FETTAH: 489 kere maddi manevi hayırlar için

EL-ALİM : 150 kere ilim zenginliği için

EL-KABID: 903 kere zalimin zulmünden kurtulmak için

EL-BASIT: 72 kere işlerin büyümesi için

EL-HAFID: 1481 kere belalardan korunmak için

ER-RAFİ: 351 kere işinde yükselmek için

EL-MUİZ: 117 kere fakir ve zelillikten kurtulmak için

EL-MÜZİLL: 770 kere düşmanları zelil etmek için

ES-SEMİ: 180 kere duaların kabulü için

EL-BASİR: 112 kere acziyetin ortadan kalkması için

EL-HAKEM: 68 kere haklı davayı kazanmak için

EL-ADL: 104 kere adaletli olmak için

EL-LATİF: 129 kere dileklerin olması

EL-HABİR: 812 hafızanın genişlemesi için

EL-HALİM: 88 ahlak güzelliği için okunur

EL-AZİM: 1020 kere sözünün tesirli olması için

EL-GAFUR: 1286 kere günahların affı için

EŞ-ŞEKUR: 526 kere talihin açıklığı için

EL-ALİYY: 110 kere zilletten kurtulmak için

EL-KEBİR: 232 kere hürmet görmek için

EL-HAFIZ: 998 kere nefsin ve malın korunması için

EL-MUKİT: 550 kere muhtaç olunan şeyin korunması için

EL-HASİB: 80 kere alnı açık olmak için

EL-CELİL: 5329 zalimi zelil etmek için

EL-KERİM: 270 bol rızık ve kolaylık için

ER-RAKİB: 312 kere Allah ın koruması altında olmak için

EL-MÜCİB: 3025 duaların kabulu için

EL-VASİ: ömür uzunluğu 137 kere

EL-HAKİM: 6084 kere ilim ve hikmet sahibi olmak için

EL-VEDUD: 400 kere okuyan herkesin sevgisini kazanır

EL-MECİD: 3249 izzet ve şerefin artması için

EL-BAİS: 573 kere kuvvetli irade için

EŞ-ŞEHİD: 319 kere şehid olmak için

EL-HAKK: 108 kez sağlam bir iman için

EL-VEKİL: 66 kez Allah tan yardım için

EL-KAVİYY: 116 kez kansızlık için

EL-METİN: 500 kez maddi manevi sağlam olmak için

EL-VELİYY: 2116 kere Allah ın yardımı için

EL-HAMİD: 3844 kazancın genişlemesi için

EL-MUHSİ: 148 kez zekanın kuvvetli olması için

EL-MÜBDİ: 57 kez muvaffak olmak için

EL-MUİD: 124 elden kaçanı geri kazanmak için

EL-MUHYİ: 68 işlerin başarılı olması için

EL-MÜMİT: 490 kez harama bakmamak için

EL-HAYY: 324 kez sözün tesirli olması için

EL-KAYYUM: 156 kez isteklerin olması için

EL-VACİD: 196 kez kaybedileni bulmak için

EL-MACİD: 2304 kazanç bolluğu için

EL-VAHİD: 3669 isteklerin olması kalbin uyanık olması için

ES-SAMED: 134 kere hiç kimseye muhtaç olmamak için

EL-KADİR: 305 kez gücünün çok olması için

EL-MUKTEDİR: 774 her işte başarılı olmak için

EL-MUKADDİM: 184 kez daima yükselmek için

EL-MUAHHİR: 847 kötü birinin uzaklaştırılması için

EL-EVVEL: 37 hayırlı işlerde birinci olmak için

EL-AHİR: 801 kere ömür uzunluğu için

EZ-ZAHİR: 1106 kere her meselenin zuhuru için

EL-BATIN: 62 kez nefsin mutmain olması için

EL-VALİ : 47 kez sözün tesirli olması için

EL-MÜTEALİ: 551 kez istediği makama gelmek için

EL-BERR : 202 kez her zaman iyilik bulmak için

ET-TEVVAB : 409 kez tövbelerin kabulü için

EL-MÜNTEKİM: 630 kez zulümden korunmak için

EL-AFÜVV: 156 kez rızık bolluğu için

ER-RAUF : 287 kez zarar görmemek için

MALİKÜL MÜLK : 212 kez malın, kazancın zarar görmemesi için

ZÜL-CELALİ VEL İKRAM: 1155 işlerin kolaylığı için

EL-MUKSİT: 209 kez eşlerin arasının düzelmesi için

EL CAMİ: 114 kez küslerin barışması için

EL GANİY: 1060 kez geniş rızık ve büyük servet için

EL-MUĞNİ: 1100 kez geçim genişliği için

EL-MANİ: 161 kez kazadan uzak olmak için

ED-DARR: 1001 kez zararlı kişilerin kahrolması için

EN-NAFİ: 201 kez hastalıklardan korunmak için

EN-NUR: 256 kez kalp nuruna sahip olmak için

EL-HADİ: 400 kez çocukların ailesine itaatkar olması için

EL-BEDİ: 86 kez Allah ın yardımını almak için

EL-BAKİ: 113 kez ömrün uzunluğu için

EL-VARİS: 707 kez uzun ömürlü olmak için

ER-REŞİD: 514 kez içki ve zinadan kurtulmak için

ES-SABUR: 298 kez başladığı için kolay bitirmek için