Kadının inatlaşarak Kocasına Muhalefet Etmesi

By | 14 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

bağırmakAllah’u Teala erkeği kadına üstün kıldığı gibi kadının ona itaatini farz kılmış­tır. Nebi sallallâhu aleyhi vesellemşöyle buyurmaktadır: “Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse cennete hangi kapısından isterse oradan girer ”

Açıklama:

Kadının inadı, görüşünde ısrar etmesi ve kocasına muhalefeti.. Tüm bunlar bazen kocayı istenmeyen zor bir yola sürükleyebilir. İnat, evlilik sorunlarının en büyüklerindendir. Fakat kadın niçin inada başvurur?

1-     Kadının inatçılığı bazen kökleri çocukluğunda yanlış yetiştirilmesi netice­sinde hayatının ilk dönemlerinde oluşan bir tabiat olabilir.

2-     Kocanın zorbalığı, maişet konularında hanımıyla istişare etmemesi, onun görüşlerini aşağılayıp onunla istihza etmesi, kadını inat yoluna sürükleyecektir.

3-     Aşağılık duygusuna kapılmak; kadındaki duygu bazen evlilikten önce ai­lesinin onunla saygı, takdir ve kendine güven getirecek şekilde muamele etme­melerinden kaynaklanabileceği gibi bazen de evlilik ortamının neticesinde de oluşabilir. Kocanın karısına katı muamelede bulunması, onu takdir etmemesi, sosyal ve psikolojik açıdan karşılanması gerekli ihtiyaçları olan bir insan olarak ona saygı duymaması, kadının aşağılık duygusuna kapılmasına ve bu duyguyu bastırmak, kendisini ve enaniyetini hissetmek için inat vesilesine başvurabilir.

4-     Kocayla uyum sağlayamama; inat bazen kocayla uyum sağlayamama, yapıların farklı ve değişken olduğundan ve kocanın eşinin hoşlanmadığı bazı şeylerden vazgeçmemesi ve yanlış geleneklere bağlı kalması neticesinde olabi­lir. Bu durumda inat, kadının genelde ve özelde kocasının davranışlarını kabul etmediğinin bir ifade türü olduğu gibi aynı zamanda evlilik hayatında onunla uyum içinde olmadığının da bir tabiridir.

5-     Anneyi taklit; son olarak bazen kadının inatçılığı annesinin babasına olan davranışlarını taklit etmesinden doğabilir. Annenin yönetici olduğu ve işleri yü­rüttüğü bir evde doğup büyüyen bir kadın kendi evinde ve kocasıyla olan ilişki­lerinde de aynı yolu izleyecektir. Hatta kocasını seçerken istediğini daha kolay yaptırabilmek için zayıf kişilikli birisini seçecektir.

Ey değerli hanım! İyi bil ki, bu inadınla evini kendi ellerinle yıkmaya çalış­maktasın. Kocanın da bir tahammül gücü vardır. Bazen sabrı tükenir de aklına eseni yapar ve sen de bu davranışın neticesinde hoşlanmayacağın bir durumla karşılaşırsın. Sonra kocana karşı yapmış olduğun inadı ve itaatsizliği şeriat de onaylamamaktadır.