Kadın Namazda Nasıl Örtünmelidir?

By | 2 Şubat 2015

kadin-namazda-nasil-ortunmelidirNamaza duracak bir hanım, geniş ve ayaklarım örtecek kadar uzun bir elbise, boynunu ve başını örtecek bir başörtüsü ile gömleğin üstünden bürüneceği sabahlık gibi bir elbise giymelidir. Ayrıca namazda aranan en önemli husus avret yerlerinin örtülmesidir.

Namazın farzlarından birisi de setr-i avrettir, yani namazda örtülmesi gereken yerleri örtmektir.

Kadının namaza durmadan önce örtmesi gereken yerleri; eli, yü zü ve ayaklarının dışında bütün bedenidir.

Bazı müçtehitlere göre hanımın ayakları da avretten sayıldığından, namaz kılarken ayaklarını kapatması gerekir. Ancak Hanefi mezhebine göre, namazda hanımın ayakları avretten sayılmaz.

Dolayısıyla kendi evinde ve mahremleri (babası, kardeşi, oğlu, amcası ve dayısı gibi) yanında ayakları açık olarak namaz kılması caiz olsa da, takvaya en uygun olanı çorap giymesidir. Çünkü diğer mezheplere göre kadının ayakları da avretten sayılmaktadır.

Meselâ Hanbelî mezhebinin bu husustaki delili şu hadis-i şeriftir: Ümmü Seleme Vâlidemiz (r.a.) anlatıyor: “Yâ Resulallah! Kadın bir entari ve başörtüsü ile namaz kılabilir mi?” diye sordum. Şu cevabı verdiler: “Bu elbise ayaklarını örtecek derecede uzun ise, evet.”

Giyilen elbise bedenin rengini belli edecek kadar ince olmamalıdır. Böyle bir elbise ile kılınan namazı yeniden kılmak gerekir.

Başörtüsü de alttan saçını gösterecek şekilde ince olmamalı, sık dokunmuş başörtüsü kullanmalıdır. Namazda giyilen elbise fazla dar olmamalıdır. Bu takvaya ve namazın âdabına uygun düşmez.

Dize kadar çorap giyilecek olsa, etek ancak diz kapağına varsa, her ne kadar namaz sahih olsa da mekruh olur. Bunun için namazda uzun bir elbise veya etek giymek gerekir.

Giyilen çorabın da alttan ayağı gösterecek şekilde şeffaf ve ince olmaması gerekir. Bunun için koyu renk veya sık dokunmuş çorap giyinmelidir.

Kadın kısa kollu elbise ile namaz kılamaz. Yani dirseklerine kadar uzanan bir elbise ve gömlekle namaza durulmaz. Çünkü namaz kılan bir kimsenin avret sayılan azalanndan birinin tamamı veya dörtte biri açık olursa namaz sahih olmaz.

Meselâ, dirseklere kadar kol ve kulak birer azadır. Bunun için bir hanım kısa kollu bir gömlekle ve elbiseyle namaz kılarsa sahih olmaz.
Yani en güzeli, namaza duracak bir hanım, geniş ve ayaklarını örtecek kadar uzun bir elbise, boynunu ve başını örtecek bir başörtüsü ile gömleğin üstünden bürüneceği sabahlık gibi bir elbise giymelidir.

Bir erkeğin hanımının giydiği gömlek ve kazakla, hanımın da beyinin gömlek ve kazağıyla namaz kılmasında bir sakınca yoktur. Zaten bir yerde bu durum bir zaruretten kaynaklanmaktadır.

Ayrıca namazda aranan en önemli husus avret yerlerinin örtülmesidir. Namaz için farz olan örtünme sağlandıktan sonra mesele halledilmiş demektir.