İman ve Nikah Yenilemek İçin Okunacak Dua

By | 19 Kasım 2014

muta-ve-sigar-nikahi-sahih-midirANLAMI:

Allah’a ve Allah katından gelenlere iman ettim.

Allah’ın Resulüne ve Allah Resulünden gelenlere iman ettim.

Allah’a, O’nun meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, -hayrın ve şerrin Allah’dan olduğuna- îman ettim. Ölümden sonra dirilme de haktır. Şâhidlik ederim ki, Al¬lah’dan başka Tanrı yoktur; yine şâhidlik ederim ki, Hz. Muham- med Allah’ın kulu ve Resûlüdür.

Ey Rabbim, imanımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah diyerek yeniliyorum.

Benden imanıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni affet, nikahımı da sabit kıl.