Hz Muhammed’in Hilye-i Saadetleri

By | 1 Ekim 2014

HilyeiŞerifGüllerin efendisinin, mübarek görüntüsünün anlatılmasına Hilye-i Saadet denir.
İmamı Tirmizi’nin “eş-şemail-ürresul’ü kitabında bildirilen Allah’ın Rasulununu şemali şöyle anlatılır.Allah’ın Rasulunun mübarek yüzü ile bütün aza-i şerifesi ve mübarek sesi, bütün insanların yüzlerinden ve azalarmdan seslerinden güzel idi.Mübarek yüzü biraz yurvarlak idi. Ve neşeli olduğu zamana ay gibi parlardı. Sevindiği mübarek alnından belli olurdu.Alemlerin sultanı, Hz. Muhammed (s.a.v) gündüz nasıl görürse, gece de öyle görürdü. Önünde olanları gördüğü gibi, arkasında olanları da görürdü. Yana veya geriye bakacağı zaman bütün bedeni ile dönüp bakardı.
Yeryüzüne, semadan daha çok bakardı.Mübarek gözleri büyük ve kirpikleri uzundu. Mübarek gözlerinde biraz kırmızılık vardı. Gözlerinin siyahı simsiyah olup, gözlerinin beyaz kısmı da o kadar beyazdı. Geceleri sürme çekerdi. Mübarek alnı geniş idi.
Kaşları ince ve arası açık olup, iki kaşı arasında ki damar hiddetlenince kabarırdı. Mübarek burnu gayet güzel olup orta yeri biraz yüksek idi. Mübarek başı büyük idi. Mübarek ağzı orta halde olup çok küçük değildi. Mübarek dişleri beyaz olup öndekiler seyrek idi. Konuştuğu zaman ön dişlerinin arasından nur çıkardı. Mübarek sözlerini 3 defa tekrar eder tane tane konuşurdu. Mübarek kolları etli idi. Mübarek avuçlarının içi geniş idi. Mübarek parmaklan iri idi. Mübarek bedini yumuşak idi. Mübarek boynu ne uzun, ne de kısa idi. Fakat yanma uzun boylu biri geldiği zaman ondan uzun görünürdü. Mübarek saçları ve sakallarının kılı çok kıvırcık çokta düz değildi orta idi.Mübarek yüzü, kırmızı ile karışık benizli olup, gayet güzel ve nurlu idi. Yani arabtı. Arab lügatte güzel demektir. İstilah manası ise Arabistan isimli coğrafyada doğup büyüyen demektir.Not: Kim Allah’ın Rasulune siyah derse kafir olur. Çünkü O beyazdı O’nun sülalesi de beyazdı. Mısır ahalisi esmer, Habeşistan ahalisi siyahtır.