Helal ve Haram ile İlgili Sorular – 5

By | 2 Ekim 2014

helal-ve-haram-ile-ilgili-sorular1. Satılan eşyanın fiyatına narh konur mu?

Narh, yani devlet başkanının veya görevlendireceği kimsenin eşyanın fiyatlarını tayin ve tesbit etme yetkisi yoktur. Ancak, yiyecek satan kimseler, nasihat ve tembihlere rağmen, bunları haddinden fazla fiyatla satmaya devam edip dururlarsa bu durumda yetkililer, Müslümanların hukukunu korumak için, ehil kimselerle istişare ederek narh koyabilir.

2. Eşyanın revaç bulması için yemin edilir mi?

Eşyanın revaç bulması için satışta yemin etmek yoktur. Hatta bir kimsenin, satacağı şeyin kabını açarken Peygamber Efendimiz üzerine (açıktan) salavat-ı şerife getirmesi, istismar için yapıldığından günahtır.

3. Alış verişte yeminin hükmü?

Alış verişte satıcının yemin etmesi mekruhtur. Yemin, yalan yere olursa tahrimen (harama yakın) mekruhtur. Doğru olursa tenzihen (helala yakın) mekruhtur. Belki de, satıcının yemin etmesi, sattığı mala olan ilgiyi, rağbeti artırsa da kazancın bereketini yok eder. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor. Hz. Peygamber (s.a.v)’den işittim dedi ki: “(Ticarette yalan) yemin, (tüccarın kanaatine göre) mala rağbeti artırır. (Hâlbuki gerçekte) kazancı giderir.”

4. Helal olmayan kazancın elden çıkarılması?

Dinen meşru (helal) olmayan yollardan ele geçen kazanç ve malı, ona sahib olmak maksadıyla elde tutmak caiz değildir. Bu tür kazanç ve malın, karşılığında sevap beklemeyerek varsa sahibine; sahibi veya mirasçıları yoksa veya bilinmiyorsa, uygun görülecek (mukaddesatla ilgili olmayan) hayır kuramlarına veya muhtaçlara verilerek elden çıkarılması gerekir. Haram kazanç gayr-i müslime aitse ve sahibi bilinmiyorsa Beytü’l Mal’e verilir.