Hastalık Dünyevi Nimetlerden Alıkoyabilir

By | 5 Kasım 2014

yuce-allahin-nimetlerini-hatirlatmasiAllah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Bilin ki: dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme ve çok çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir.”

• Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: “Vallahi bu dünya ahirete oranla sizden birinin elini denize batırması gibidir. Ondan ne kadar bulaştığına bir baksın.”

Açıklama:

Hastalığın seni mal, mevki vs. dünyevi nimetlerden mahrum olmana sebep olduysa bunu kafana takma, üzülme. Çünkü dünyanın nimetlerinin tümünü kaybetmek bile üzülmeye değmez. Çünkü o, yaratanın ve yoktan var edeninin yanında değersizdir. Müstevrid b. Şeddad -radıyallâhu anh- anlatıyor: İmam Nevevi (rh.a) bu hadisi şöyle açıklar: “Yani: Süresinin kısalığı ve zevklerinin faniliği yönüyle dünyanın, devamlığı, zevklerinin ve nimetlerinin ebediliği yönüyle ahirete oranı, ele bulaşan su damlasının denizin kalan kısmına oranı gibidir.”

• Cabir b. Abdullah’tan -radıyallâhu anh-: Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- (bir gün) etrafında bazı kimselerle birlikte bir pazara girdi. Küçük kulaklı ölü bir oğlağın yanından geçerken onu kulağından tuttu ve “Sizden kim bunu bir dirheme satın almak ister?” diye sordu. “Onu bedava bile almak istemeyiz. Onu ne yapacağız?” dedi. “Bunun sizin olmasını istemez misiniz?” dedi. “Vallahi, diriyken bu onda kusurdu. Çünkü kulağı küçük. Ölüyken nasıldır, hesap et!” dediler. Peygamberimiz -sallallâhu aleyhi vesellem-: “İşte vallahi, dünya da Allah katında bunun sizin katınızdaki değerinden daha düşüktür.”

• Sehl b. Sa’d -radıyallâhu anh- der ki: Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: “Dünya Allah (c.c.) katında bir sivrisinek kadar değerli olsaydı hiçbir kâfire bir yudum su vermezdi.”

Sonra, rızkının garanti olup onun hiçbir sebeple eksilemeyeceğini, Allah’ın (c.c.) kullarının rızkına kefil olduğunu bilmen, senin rızıkla ilgili endişe duymanı engeller. Allah (c.c.) “Şüphesiz asıl Rezzak (her canlıyı sürekli rızıklandıran), güç ve kuvvet sahibi olan Allah’tır” ve “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz’da) dır” buyurmuştur.

Senin rızkın, daha anne karnındayken, sana ruh üflenmeden önce yazıldı. Abdullah b. Mesud’dan -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Hz. Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: “Sizden her bir kimsenin anne karnındaki ilk oluşumu kırk günde gerçekleşir. Sonra bir o kadar sürede kan pıhtısı,sonra yine bir o kadar sürede et parçası olur. Sonra Allah ona bir meleği şu dört şeyle gönderir: onun ameli, eceli, rızkı ve iyi mi kötü mü olacağı yazılır. Sonra ona ruh üflenir.”