Hacet Duası Anlamı

By | 19 Kasım 2014

Kaza-yı Hacetin EdebleriBir şeye ihtiyacı olan kişi önce iki rekat namaz kılar, tevbe – istiğfar eder, Cenâb-ı Hakka hamd ü senâ ve Resûlüne salât ü selâm getirdikten sonra şöyle dua eder:

ANLAMI: “Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka gerçek ilâh yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’ı teşbih ederim. Hamd ü senâ âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allahım, Senden, Senin geniş rahmetini, büyük mağfiretini, bana her türlü iyilikleri ihsan etmeni, her türlü günahtan uzak tutmanı istiyorum. Allahım, bende affedilmemiş günah, feraha ermemiş sıkıntı, karşılanmamış ihtiyaç bırakma, ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım!

Allahım, Senden istiyor ve (filanca ihtiyacımı gidermen için) rahmet peygamberi olan son elçin Hz. Muhammed’i (sav) vesile edinerek Sana yalvarıyorum.’Allahım, O’nu benim için şefaatçi eyle.”

Bu duayı secdede yapmak daha uygundur.