Hac ile İlgili Sorular

By | 30 Eylül 2014

hac-ile-ilgili-sorular1. Haccın sözlük ve kavram olarak anlamı nedir?

Haccın sözlük anlamı; kutsal yer ve makamları ziyaret etmek, kavram olarak ise; yılın belli bir zamanında, ibadet niyeti ile Arafat bölgesinde bir süre durmak ve usulüne uygun olarak Kabe’yi tavaf etmektir.

2. Hac yapmanın hükmü nedir?

Hac; malî ve bedenî bir ibadettir, İslâm’ın beş rüknünden biridir. Şartları taşıyan her müslümana farzdır.

3. Haccı inkar edenin durumu nedir?

Haccın farz oluşu; Kur’an-ı Kerim ile ve Peygamberimiz’ (s.a.v) in hadisi ile sabittir. Bunun içindir ki, haccı inkar eden küfre gider.

4. Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?

Hac ibadeti, hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Ancak, Peygamberimiz (s.a.v) aynı yıl hacca gidememiş, ertesi sene, yani hicretin onuncu yılında yüz bini aşkın ashabı ile birlikte hac vazifesini yapabilmiştir.

5. Peygamberimiz (s.a.v) kaç defa hac yapabilmiştir?

Peygamberimiz’in hicretin onuncu yılında yaptığı hac, onun ilk ve son haccı olmuştur. Bu hacca da Veda Haccı denilir. Bundan sonra hac yapmaya ömrü vefa etmemiş, ahirete irtihal etmişlerdir.