Hac ile İlgili Sorular – 3

By | 30 Eylül 2014

hac-ile-ilgili-sorular1. Haccın farz olmasının şartları nelerdir?

Haccın farz olması için şu şartların bulunması gerekir.

• Müslüman olmak.
• Akıllı olmak (deli olmamak).
• Erginlik çağına erişmiş olmak.
• Hür olmak.
• Hacca gitmeye; azık, yiyecek ve vasıta yönünden güç yetirmek.
• Haccın farz olduğunu bilmek.
• Hac için (ömür açısından) vakit bulmak.

2.Haccın bu şartlarını taşıdığı halde her hangi bir se­beple hacca gidemeyen kimse yerine bedel gönderebilir mi?

Bedel gönderebilir veya vefatı halinde yerine bedel gönderilmesini vasiyet etmesi gerekir.

3. Bir kimse ömrünün sonunda haccetmiş olsa günahlarından arınma durumu nasıldır?

Bir kimse, ömrünün sonunda kabul olan bir haccı yapmış olsa; bil-icma, kul hakkı hariç üzerinde günah kalmaz. Fakat tehir etmiş olan kimse, haccetmeden ölürse, bil-icma günahkâr olarak ölmüş olur.

4. Haccın edasının şartları nelerdir?

Haccın farz olma şartlarına haiz olan bir kimsenin, hac vazifesini yerine getirebilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

• Sağlıklı olmak. Ayakları kesilmiş, kötürüm, felçli, âmâ uzun yola ve iklime dayanamayacak kadar kalp hastası ve benzeri müzmin bir hastalığa yakalanan kimse… Bu hallerden biri üzerinde olan kimsenin haccı eda etmesi farz değildir. Bu kimse, bizzat hacca gidemediği için yerine birisini vekil olarak gönderebilir.

• Hürriyeti kısıtlayıcı bir engelin bulunmaması,

• Yol güvenliğinin olması,

• Kadın için mahrem bir erkeğin bulunması,

• Kadının iddet müddeti içinde bulunmaması. Kocası ölmüş veya boşanmış bir kadının, hacca gitmek istemesi halinde iddet süresini tamamlamış olması şarttır.

Şafiî Mezhebine göre; hürriyeti kısıtlayıcı bir engeli bulunan kimsenin, başka birisini kendi yerine hacca göndermesi gerekir. Mesela; ömür boyu hapse mahkum olan veya yurt dışına çıkma yasağı bulunan bir kimsenin, haccın diğer şartlarına sahip olması halinde , hacca gidebilecek birisini kendi yerine bedel ola¬rak göndermesi farzdır.