Hac Esnasında Adet Gören Kadın Nasıl Hareket Eder?

By | 9 Şubat 2015

hac-esnasinda-adet-goren-kadin-nasil-hareket-ederKadın âdet gördüğü veya lohusa bulunduğu müddet içinde tavaf hariç, bütün hac vazifelerini yerine getirir. Yani Arafat’ta vakfesini yaptığı gibi, Safa ile Merve arasındaki sa’yini yapar, şeytanları taşlar, Mina ve Müzdelife’deki vazifelerini görür. Fakat başta Mescid-i Haram olmak üzere hiçbir mescit ve camiye giremez. Ancak bir kadın, âdetini geciktirmek için ilâç kullanabilir. Bu câizdir ve dinen bir mahzuru yoktur.

Kadınların hac ibadeti esnasında karşılaştıkları bir problem de âdet gördükleri veya lohusa bulundukları zamanlarda tavaf, sa’y, Arafat’ta vakfe ve benzeri vazifeleri yapıp yapamayacaklarıdır.

Bu hususta Hz. Âişe’nin başından geçen hal, müşahhas bir misaldir. Hz. Aişe anlatıyor:

“Hac mevsiminde Resulullah’la (a.s.m.) beraber yola çıktık. Şerif’e veya buraya yakın bir yere vardığımızda ben âdet gördüm. ‘Hac vazifemi yapamayacağım’ diye ağlamaya başladım. Resulullah (a.s.m.) beni ağlar halde görünce yanıma geldi.

“‘Neyin var, âdet mi gördün yoksa?’ dedi.

“‘Evet’ dedim.

“Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm (a.s.m.) şöyle buyurdu: ‘Bu hal Allah’ın Âdem Aleyhisselâmın kızlarına yazdığı, takdir buyurduğu bir şeydir. Bu itibarla sen hac vazifelerinin hepsini ifa et. Yapmaya çalış; sadece Kâbe-i Muazzamayı hayız halinden çıkıncaya kadar tavaf etme.”
Sünen-i Tirmizî’de İbni Abbas’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu hususta Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor:
“Lohusa olan veya âdet gören kadın yıkanır, ihrama girer, hac vazifelerinin tamamını yapar, ancak temizleninceye kadar Kâbe’yi tavaf edemez.”

Hadis-i şeriflerden açıkça anlaşılacağı gibi, kadın âdet gördüğü veya lohusa bulunduğu müddet içinde tavaf hariç, bütün hac vazifelerini yerine getirir. Yani haccın bir rüknü olan Arafat’ta vakfesini yaptığı gibi, Safa ile Merve arasındaki sa’yini yapar, şeytanları taşlar, Mina ve Müzdelife’deki vazifelerini görür. Fakat başta Mescid-i Haram olmak üzere hiçbir mescit ve camiye giremez

Esas itibariyle kadınlar âdetli bulundukları günlerde bütün bu vazifelerini bitirirler, temizlendikten sonra da farz olan ziyaret tavafını yaparlar.

Ancak kadın hac mevsiminde böyle bir halle karşılaşınca Harem-i Şerife ve mescitlere girememekten dolayı kalben bir acı ve ıztırap duyar, âdetinin kesilmeyip uzaması halinde de ziyaret tavafını geciktirme ve kafilesinden ayrı kalma gibi sıkıntılara girebilir. Bu durumda daha önceden bir tedbir alırsa rahat eder ve hac mevsimi boyunca her türlü vazifesini kolayca yapar.

Bu da âdetini geciktirmek için ilâç kullanmak sûretiyle olur. Uzman doktorların tavsiye edeceği bir ilâcı alarak o ayki âdetini tehir eder. Bu câizdir ve dinen bir mahzuru yoktur.

Bu şekilde âdeti geciktirme şekli Asr-ı Saâdette de vardı. O zamanlar bunun için “arak suyu” denen bir su kullanılır, böylece âdet geciktirilirdi. Abdullah bin Ömer (r.a.), bu suyun kullanılmasında bir mahzurun olmadığını söylemektedir. Bugün bu, artık, ilâçla yapıldığından bu şekilde âdeti geciktirmek mümkündür.