Erkek ve Kadınların Birbirine Benzemesi İle İlgili Hadisler

By | 11 Aralık 2014

erkek-ve-kadinlarin-birbirine-benzemesi-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara ve kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlara lanet etmiştir.”

(Buhârî, Libas 61; Ebu Dâvud, Libas 28 (4097); Tirmizî, Edeb 34 (2784); İbn Mâce, Nikah 22 (1904); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/254, 330, 339, 441)

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh’dan rivayet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etmiştir.”

(Buhârî, Libas 62, Hudud 33; Ebu Dâvud, Edeb 53 (4930); Tirmizî, Edeb 34 (2785)

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), kadın gibi giyinen erkeğe ve erkek gibi giyinen kadına lanet etmiştir.”

(Ebu Dâvud, Libas 28 (4098); İbn Mâce, Nikah 22 (1903); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/435)