Dört Mezhebe Göre Oruç – 9

By | 10 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-oruc-9– Dişler arasında yemek artığı veya başka bir şey kalsa ve bu artık tükrük ile (boğaza) akıp gitse -artığı ayırmaya ve tükürmeye gücü yetmez ise- oruç bozulmaz. Kendi isteği ile yutarsa tüm mezheplere göre oruç batıl olur.Ancak Ebu Hanife bu artığı nohut tanesi kadar olmakla sınırlamış (bundan ufağını yutmakla) oruç bozulmaz, demiştir.

– Mak’at (oturak)tan şırınga ettirmek ittifakla orucu bozar. Ancak Malik bozmaz demiştir. Davud-u Zahirî de buna katılmıştır. Kulak içine (herhangi bir sıvı) damlatmak Şafiî’ye göre orucu bozar. Erkeklik organına ve buruna damlatmak da böyledir.
– Ahmed b. Hanbel dışındaki mezheplere göre hacamat (kan aldırmak) orucu bozmaz, ancak mekruh olur. Ahmed b. Hanbel’e göre ise kanı alanın da aldıranın da orucu bozulur.

– Bir kimse şafağın attığında şüphe üzere olup (bir şeyler) yese, sonra, şafağın attığı ortaya çıksa ittifakla orucu bozulur. Atâ ve

Davud-u Zahirî bu kimseye (orucu) kaza etmesi gerekmez, demişlerdir. Malikî mezhebinde de bu durumdaki oruç farz oruç idiyse kaza gerekir rivayeti vardır.