Ashâb-ı Kiram Kaça Ayrılır?

By | 10 Haziran 2015

ashab-i-kiram-kaca-ayrilirAshâb-ı Kiram iki gruba ayrılır. Bunlar: Muhâcir ve Ensârdır. Muhâcir, Mekkeden Medine’ye hicret (göç) edenlerdir. Ensâr, Medîneli olanlardır. Ensâr, Mekke’den Medine’ye Allah için hicret eden müslümanları gönüllerine basan, ve onlara maliyle, caniyle yardım eden Medineli müslümanlara verilen isimdir. Hicret (göç) Allâh için yapılmıştır. Bunlar Mekkeli müslümanlardır. Yardım da Allâh için yapılmıştır. Yardım edenlere Ensâr (yardımcı-yardım eden) ismi verilmiştir. Böylece peygamberimizin ashabına Muhâcir ve Ensâr ismi Peygamberimiz tarafından verilmiştir.