Dört Mezhebe Göre Oruç – 13

By | 8 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-oruc-13– Mezhep imamları sağlıklı ve (dinî ölçülere göre) yolcu olmayan kimse Ramazan günü (oruçlu iken) kasıtlı olarak yiyip içerse ona kaza gerekir ve o günün geri kalan kısmında yemez içmez. Bunda ittifak vardır. (Bu kimseye) kefaret gerekip gerekmediği hususunda ihtilaf vardır:
Ebu Hanife ve Malik’e göre kefaret gerekir. Şafiî’nin kavlinden tercih edilenine göre ve Ahmet b. Hanbel’e göre keffaret gerekmez.
– Unutarak yiyen veya içen kimsenin orucu bozulmaz. Malikî dışındaki mezhepler bu konuda ittifak etmişlerdir. Malikî mezhebinde ise bu kimsenin orucu bozulur ve kaza lazım gelir.

– Bilerek yenen Ramazan gününün kazasının o gün yerine bir gün oruç tutmakla gerçekleşeceğinde ittifak vardır. Ancak (mezhep imamları dışında) bazı alimlerin bu hususta şu sözleri vardır.)

Rabia:

“Bu kaza bir gün yerine on iki gün oruç tutmakla gerçekleşir” demiştir.
¡bnu’l-Müseyyib: “Yenen her gün için otuz gün oruç tutar” demiştir.
Nehaî: “Bu orucun kazası ancak bin günle gerçekleşir” demiştir.
Hz.Ali ve İbn-i Mesud: “Bu orucun kazası hiçbir gününü yemeden yıl boyunca oruç tutmakla bile gerçekleşmez” demiştir.