Dört Mezhebe Göre Küsuf Namazı

By | 31 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-kusuf-namazi– Mezhep imamları güneş tutulduğu zaman cemaatle namaz kılmanın sünnet-i müekkede olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak nasıl kılınacağında ise ihtilaf vardır:

Hanefî dışındaki mezheplere göre küsuf namazında kıyam, kıraat, rükû ve secde ikişer defa olmak üzere iki rekâttır. Ebu Hanife’ye göre ise sabah namazı gibi iki rekâttır.

– Bu namazda kıraat sesli midir, sessiz midir?
Hanbelî dışındaki mezheplere göre sessiz, Hanbelî’ye göre seslidir.