Dört Mezhebe Göre Cenaze – 5

By | 1 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-5– Hamile kadın, karnında canlı çocuk bulunduğu halde vefat ederse, Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre kadının karnı yarılıp çocuk çıkarılır.
Ahmed b. Hanbel’e göre kadının karnı yarılmaz.

Malik’ten her iki görüşle beraber olan görüşleri vardır.

– Mezhep imamları, dört aya varmadan düşük halde gelen çocuğun yıkanmayıp, namazının kılınmaması hususunda görüş birliği vardır.
Ancak çocuk dört aylık olduktan sonra (düşük olarak) doğarsa:

Ebu Hanife’ye göre; şayet kımıldama, aksırma, emme gibi canlılık belirtisi görülürse yıkanır ve namazı kılınır. Malik de bu görüştedir. Ancak kımıldama belirtisinde Malik kımıldamanın apaçık ve canlılıkla birlikte uzun süreli olmasını şart koşmaktadır. Şafiî ise bu hususta tek söz, yıkanır demiştir. Bu durumda düşüğün namazı kılınır mı? Şafiî’de iki kavil vardır.Yeni kavil, kımıldama gibi canlılık belirtisi olmadıkça kılınmaz.

Ahmed b. Hanbel’e göre yıkanır ve namazı kılınır.