Denizde Boğulmaktan Korkanlar İçin Dua

By | 30 Eylül 2014

denizde-bogulmaktan-korkanlar-icin-duaDenizde boğulmaktan ve yangında zarar görmekten korkan kimse şu ayet-i kerimeyi okuduğunda Allah’ın izniyle kurtulur.
Bismillahirrahmanirrahim,
İnne veliyyiyellahüllezi nezzele’l-kitabe ve hüve yetevellessalihin. Vema ıderullahe hakka kadrihi ve’lardu cemian kabdatühü yevme’l-kıyameti vessemavatü matviyyatün biyeminihi sübhanehu ve teala amma yüşrikün.